ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY  aneb Vlastenecká omladina slaví 130 roků od svého založení

Jenom málokdo si dovede představit, kolik nadšení a obětavosti se skrývá za touto dlouhou řadou roků. Příprava každého představení znamená mnoho hodin při výběru a nastudování divadelní hry. Herci se musí naučit text a věnovat večery nutným zkouškám a přípravě. Samotné divadelní představení nakonec korunuje celou obrovskou snahu. Diváci mnohdy zapomenou, že jedinou odměnou ochotníků je dobrá návštěvnost v sále, spokojenost publika a jeho dlouhotrvající potlesk.

Hlavní protagonisté Kateřina Andrejsová a Zbyněk Háder

Hlavní protagonisté Kateřina Andrejsová a Zbyněk Háder

V posledních letech se v našem ochotnickém divadelním spolku mnoho změnilo a změny byly velmi zdařilé. Z Vlastenecké omladiny se stala VOmladina, spolek omládl nejen názvem, ale pustil se s nadšením do velmi náročné práce. Manželé Vaďurovi svou obětavostí a příkladem rozhýbali VOmladinu k novému životu. Jejich taneční kurzy jim umožnily přísun mladých a nadšených herců. Spolupráce s divadelním spolkem z Boleradic a taneční skupinou ze Strážnice přinesla do některých představení nové možnosti a bohatost výkonu. Projevilo se to příznivě na posledních představeních. Připomeňme si např. Saturnina a muzikály Šumaře na střeše (“Anatevka”) a My Fair Lady. Na takový repertoár by mohla být hrdá mnohá profesionální divadla!

Režisér Zdeněk Homolka s Lídou Šťastnou a Jirkou Dopitou

Režisér Zdeněk Homolka s Lídou Šťastnou a Jirkou Dopitou

Scéna a kostýmy byly velmi působivé

Scéna a kostýmy byly velmi působivé

Při této příležitosti bych chtěl upozornit, že právě úspěšný muzikál My Fair Lady bude VOmladina ještě dvakrát tento rok opakovat. Přijďte se podívat ve čtvrtek 12. 11. v 19 hodin, nebo v sobotu 14. 11. v 17 hodin. Kdo již představení viděl, může se znovu těšit na prima divadlo a doporučit ho s klidným svědomím svým známým. 

Posledním odvážným a zdařilým krokem českého ochotnického spolku VOmladina bylo provedení známeho divadelního kusu „ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY“. Adaptovat pět set roků starého Shakespeara do dnešní emancipované doby, přebásnit  a režírovat hru do podmínek malého jevišťátka v Komenského škole, bylo více než odvážné. Zdeněk Homolka uvažoval o této inscenaci dlouhou dobu. Byla to náročná práce a on si za to zaslouží velké uznání. Divadlo se povedlo a velkolepý úspěch představení u diváků s potleskem ve stoje hovoří sám za sebe. 

Homolkovi se podařilo vybrat mezi amatéry postavy, které odpovídaly době, ve které se děj odehrává – v bohaté společnosti renesanční Itálie. Problém Baptisty, otce dvou dcer, výborně zahraného Vlastislavem Jančou, je sehnat ženicha pro starší dceru, aby se podle tradice mohla provdat ta mladší, nápadníky obletovaná Bianca. Jenže starší Kateřina, ačkoliv krásná, je dračice, od které každý potenciální ženich utíká. Zde se naskytla příležitost Kateřině Andrejsové v roli Kateřiny a Zbyňkovi Háderovi v roli Petruchia dokázat, co umějí. Proměnu ze vzpurné a neposlušné dcery v pokornou a milou manželku zahrála Katka skvěle a přesvědčivě. Petruchio dokázal svou mužnou neústupností vychovat manželku tak, jak si ji představoval. Poznámka na okraj: V dnešní době by to asi jen tak snadno nešlo! 

Jurka a Zbyněk Háderovi

Jurka a Zbyněk Háderovi

Petr Šeba s Jirkou Dopitou

Petr Šeba s Jirkou Dopitou

Celý soubor podal ucelený výkon a každému z nich bych chtěl mým jménem a jménem diváků poděkovat. Půl století starý Shakespeare zazněl z malého školního jeviště v hezké, vtipné a veršované češtině. Byl to další velký úspěch VOmladiny! Máme opravdu štěstí, že můžeme být diváky hodnotných divadelních představení a zároveň svědky obětavé, dobré a nadšené práce. 

Rudla Cainer