Závěr roku 2018 s Omladinou

Již tradičně jsme taneční sezónu zakončili vánočním večírkem.

P1300018

To však byl jen mírný rozjezd pro silvestrovskou oslavu.

Češi a Slováci, žijící ve Vídni, se již tradičně scházejí k oslavě konce roku a uvítání toho nového v místnostech Slovanské besedy v hotelu Pošta. Pořadatelem je divadelní spolek Vlastenecká omladina, která v těchto místnostech Českého srdce provozuje také taneční. Organizaci večera pak mají na starosti manželé Igor s Jankou, kteří jsou zárukou nejen dobré muziky a pohody, ale také i zábavy, protože Igor je skvělý organizátor.

P1300354

Ale nejenom to, on také vždy navaří pro všechny hrnec kapustnice, česky zelňačky! Letos mu asistoval i Bruno s brynzovými haluškami, a tak jsme se poměli a libovali si tu výtečnou slovenskou kuchyni. Každý také přinesl i svoje pohoštění, které se dalo na společný stůl, takže návštěvníci hojně prokládali hodování s tancem, hrami a opět s hodováním. O půlnoci jsme si zatancovali vídeňský valčík, zaposlouchali se do zádumčivých úderů zvonu Pummerin a někteří jsme pozorovali ohňostroj z okna na schodišti. Každý se asi zamyslel, zavzpomínal na ty, kteří tu už nejsou a trochu s obavami vítal ten nový rok – copak nám přinese? Bude k nám vlídný? Vyměňujeme si k tomu účelu drobnosti pro štěstí a každý tajně doufáme, že ho budeme mít. Ale štěstí máme už v tom, že můžeme být pospolu, společně slavit, společně se radovat a také se vzájemně utěšovat!

A tak se rok co rok sejdou divadelníci a tanečníci, aby společně přivítali nadějný a slibný mladičký rok. Ať se nám vydaří!

PS: Na fotky  z obou oslav od Marušky Pachtové se můžete podívat zde.