VOmladina 2016 aneb lednové vzpomínání

V lednu si většinou dáváme nová předsevzetí a bilancujeme uplynulý rok. My divadelníci se ohlížíme na jeden z těch nejvýznamějších – nastudovali jsme dvě představení, hodná oslavy 130 spolkových let, které jsme loni dovršili. Zdá se to až neuvěřitelné, že se nám, malému souboru nadšenců, podařilo udržet ducha a tradici našich předků, kteří spolek zakládali v 19. stoleti. 

Nastudovali jsme Shakespearovu komedii Zkrocení zlé ženy ve skvělé režii Zdeňka Homolky a obnovili muzikál My Fair Lady. Kromě toho jsme několikrát hostovali v  České republice, kde reprezentujeme českou menšinu a město Vídeň. Byli jsme též pozvaní na prestižní přehlídku nejlepších divadelních souborů do Hronova – na Jiráskův Hronov. Pořádáme též Čaje o páté, české taneční a spolu se Sokolem XVI/XVIII také Maškarní ples a Mikulášskou merendu. Velmi rádi spolupracujeme s našimi přáteli – s Divadlem bratří Mrštíků z Boleradic a folklórním souborem Demižón ze Strážnice. Snažíme se získat i diváky z České republiky, kteří jezdí na vídeňská představení, abychom doplnili prázdné řady v hledišti. U My Fair Lady se nám to dokonce podařilo a zažili jsme poprvé hrát ve Vídni před plným hledištěm.

Vlastenecká omladina čítá asi 30 aktivních členů, kteří vloni nasadili všechny své síly a volný čas, aby naše představení měla vysokou úroveň, stejně jako bufet, který akce doprovází. Letos jednak pro velký úspěch a s ohledem na vynaloženou dřinu a finance, jsme se tedy rozhodli trochu si vydechnout a obě představení ve Vídni reprízujeme. Muzikál My Fair Lady 9. dubna 2016, Zkrocení zlé ženy 12. listopadu 2016. Všichni ti, kteří tyto inscenace neviděli, mají tak možnost zažít je na vlastní oči a ti z vás, kterým se představení líbila, je můžete znovu navštívit. Nám tím uděláte radost a vy budete vědět, že vás všechny chceme potěšit dobrým divadlem v naší mateřštině.