Vánoční Čaj o páté 2016

Vánoční Čaj o páté ukončil v neděli 11. prosince 2016 letošní sezónu podzimních Čajů. Tradičně na něm dáváme prostor rodinám s dětmi, ke kterým vlídně promlouvá moudrý Mikuláš.

k-IMG_1305

Ten zná všechny hříšky malých zlobidel, která na chvilku s úctou hledí na Mikuláše i anděla a s bojácným respektem sledují čerta. Anděl všechny děti odměňuje a ty pak ulehčeně utíkají s balíčkem zpět ke svým maminkám a tatínkům. Vždycky nás blaží pozorovat tu drobotinu, která je naší nadějí a radostí.

k-IMG_1312

Čaje o páté mají více účelů: tancuje se na nich, někdy se hrají hry nebo bývá krátké vystoupení a také tento Čaj v adventu byl navíc obohacen krásnými koledami ze Strážnice, které překrásně dvojhlasně zazpívaly Jana s Katkou.

k-IMG_1332

A když si k tomu návštěvníci mohou mezi sebou popovídat česky a slovensky, cítíme, že nám na pár hodin vůbec nic nechybí.

Proto se těšíme už na ten příští, novoroční Čaj, kdy si společně 15. ledna 2017 připijeme na Nový rok.

aVa