My Fair Lady v Boleradicích a Noc divadel

21. listopadu 2015 proběhl v České republice již třetí ročník mezinárodního projektu European Theatre Night. Cílem projektu je nabídnout české veřejnosti srovnatelné kulturní vyžití jako projekty zaměřené na jiné kulturní obory – např. Noc literatury či Muzejní noc. Projekt má potenciál zviditelnit nejen jednotlivé divadelní scény i české divadlo jako takové v povědomí diváků. Zapojení v evropském projektu může být také příslibem zajímavé spolupráce a vídeňský divadelní spolek Vlastenecká omladina v rámci této spolupráce zahrál tuto noc svůj nově nastudovaný muzikál My Fair Lady.

Noc divadel zahájila přesně v 19:30 předsedkyně Divadelního spolku bratří Mrštíků v Boleradicích paní Mgr. Iva Kahounová krátkým proslovem, který herci i diváci společně zakončili symbolickým potleskem, spojujícím v tuto chvíli všechny návštěvníky Noci divadel po celé Evropě.

Boleradické divadlo bylo na toto představení už dlouho vyprodané, stejně jako odpolední představení v neděli. Nám se na oplátku v tomto útulném divadélku hezky hraje, jezdíme sem rádi a máme tu přátele. Obdivujeme, jak si tu lidé divadla váží, jak chodí do divadla svátečně oblečení, jak tu  spolu žijí a jak je spojuje sdílení kulturních zážitků. Tentokráte pro nás opět zazněl skandovaný potlesk vestoje a já si vždycky říkám, jaká je to krásná odměna pocítit, že jsme druhým lidem dali na pár hodin zapomenout na starosti, bolesti a všední život, že jsme jim připravili radost a potěšení. Na odpolední představení chodívá pravidelně i pan farář Zbožínek, který mi po představení vtiskl do ruky kalendář na příští rok s názvem Duchovní putování po Znojemsku. Jsou v něm vyobrazeny památky celého kraje, plné náboženských symbolů a krásy. Tak se kruh uzavírá.

Anička Vaďurová