Letní divadelní workshop 2015

Už po sedmé věnují divadelníci Vlastenecké omladiny v prázdninovém čase celý víkend od pátku do neděle vzdělávání se v oblasti hereckého projevu. Tak tomu bylo také ve dnech 10. – 12.7.2015, kdy jsme ve Slovanské besedě v hotelu Pošta uvítali mezi nás naše dlouhodobé lektory. Oba jsou profesionálové a za ty roky se stali našimi přáteli. Mirek je profesorem na JAMU v Brně a sám hraje také divadlo, Ivanka je herečkou Moravského divadla Olomouc. Tentokrát jsme pokročili ještě o krůček dál. Protože s aktuální hrou Zkrocení zlé ženy se chystáme opět hostovat a v srpnu jsme dokonce poctěni účastí na „Jiráskově Hronově“, největší přehlídce amatérských divadel v České  republice, rozebírali jsme dopodrobna nahrané představení. Také My Fair Lady, kterou budeme po pěti letech v novém nastudování dávat ve Vídni v listopadu, si žádá patřičné vybroušení. Společně jsme tedy strávili čas vyplněný prací i hrou, námahou i zábavou, smíchem i rozpaky. Divadelní soustředění nás navíc všechny sbližuje, učí nás rozumět si navzájem a respektovat se. V srpnu nás čeká ještě pěvecký workshop a my si vážíme možnosti pořádat ho opět ve Slovanské besedě.

Anička Vaďurová

 

Večerní posezení

Večerní posezení

Plníme zadaný úkol

Plníme zadaný úkol