Přeskočit na obsah

HISTORIE VLASTENECKÉ OMLADINY

ÚPLNÉ POČÁTKY

V letech 1942 – 1945 byla činnost Vlastenecké omladiny zakázána. Avšak v poválečných letech 1950 – 1959 můžeme zaznamenat opětovný rozkvět a největší produktivitu spolku – bylo odehráno 52 divadelních her v 62 představeních. V roce 1954 se na základě pozvání České besedy uskutečnil velice zdařilý hostující zájezd do Jugoslávie, do Záhřebu a Daruvaru, o jehož úspěchu se hovoří dodnes.

Ovšem v šedesátých letech se situace změnila. Toto desetiletí začalo pro Omladinu velmi trpce. Nejen, že byla nucena stěhovat se kvůli zbourání domovského sídla v Národním domě k nácviku představení do malé místnosti v Herklotzgasse 3, ale musela se rozloučit s lidmi, kteří jí vtiskli svou pečeť. Jedním z nich byl tzv. „táta Omladiny“, pan Jakub Leitner. V roce 1961 se poprvé ujímá režie žena, Hermína Pluskotová. Odvážná režisérka byla tehdy odměněna bouřlivým potleskem.

Politické události roku 1968 v Československu však měly neblahý dopad i na vídeňskou českou menšinu. Ta se rozdělila na dva tábory a hodně členů Omladinu z politických důvodů opustilo. V roce 1969 se VO stěhuje do klubovny v nově postaveném Národním domě – hotelu Bohemia, který pak sloužil spolku jako domov celých následujících dvacet pět let. Do spolku se postupně hlásili noví členové, kteří přišli z bývalé ČSSR a tím zřetelně soubor posílili. Zrušení hotelu však znamenalo opětné stěhování, tentokráte do školní budovy české školy Komenského na Sebastiánově náměstí v třetím okrese, kde má Vlastenecká omladina sídlo dodnes. Od osmdesátých let se přešlo k rytmu dvou divadelních představení ročně, a sice na jaře a na podzim. Příčinou bylo neustálé oslabování českovídeňské menšiny a jejího zájmu.

 

POVÁLEČNÉ OBDOBÍ

V letech 1942 – 1945 byla činnost Vlastenecké omladiny zakázána. Avšak v poválečných letech 1950 – 1959 můžeme zaznamenat opětovný rozkvět a největší produktivitu spolku – bylo odehráno 52 divadelních her v 62 představeních. V roce 1954 se na základě pozvání České besedy uskutečnil velice zdařilý hostující zájezd do Jugoslávie, do Záhřebu a Daruvaru, o jehož úspěchu se hovoří dodnes.

Ovšem v šedesátých letech se situace změnila. Toto desetiletí začalo pro Omladinu velmi trpce. Nejen, že byla nucena stěhovat se kvůli zbourání domovského sídla v Národním domě k nácviku představení do malé místnosti v Herklotzgasse 3, ale musela se rozloučit s lidmi, kteří jí vtiskli svou pečeť. Jedním z nich byl tzv. „táta Omladiny“, pan Jakub Leitner. V roce 1961 se poprvé ujímá režie žena, Hermína Pluskotová. Odvážná režisérka byla tehdy odměněna bouřlivým potleskem.

Politické události roku 1968 v Československu však měly neblahý dopad i na vídeňskou českou menšinu. Ta se rozdělila na dva tábory a hodně členů Omladinu z politických důvodů opustilo. V roce 1969 se VO stěhuje do klubovny v nově postaveném Národním domě – hotelu Bohemia, který pak sloužil spolku jako domov celých následujících dvacet pět let. Do spolku se postupně hlásili noví členové, kteří přišli z bývalé ČSSR a tím zřetelně soubor posílili. Zrušení hotelu však znamenalo opětné stěhování, tentokráte do školní budovy české školy Komenského na Sebastiánově náměstí v třetím okrese, kde má Vlastenecká omladina sídlo dodnes. Od osmdesátých let se přešlo k rytmu dvou divadelních představení ročně, a sice na jaře a na podzim. Příčinou bylo neustálé oslabování českovídeňské menšiny a jejího zájmu.

 

NOVÉ TISÍCILETÍ

Začátek nového tisíciletí vtiskl i Vlastenecké omladině novou tvář. Otevřené hranice a postupné vstoupení Rakouska i Česka a Slovenska do EU umožnily mnohým Čechům a Slovákům přístup ke studiu i práci ve Vídni. Tito převážně mladí lidé se částečně přes taneční večery, částečně přes jiné akce nebo i českou školu Komenského zapojili buď sami do práce v divadelním spolku nebo tvoří publikum, kterého opět přibývá.

VOmladina udržuje kontakt s několika českými spolky a s Divadelním spolkem bratří Mrštíků Boleradice navázala pravidelnou spolupráci. Spolky navzájem hostují v ČR nebo ve Vídni a VOmladina se pravidelně zúčastňuje boleradických přehlídek. V repertoáru najdeme jak zpěvohry, tak i komedie a od roku 2010 také muzikály. O nejnovějším vývoji Omladiny se dočtete zde, o představeních z posledních let tady a o aktuálních akcích tady.

Náš spolek vykazoval od svého založení velmi dobrou a záslužnou práci. Zažil svá výslunní, ale i úpadky. Na divadelních prknech se vystřídala celá řada herců – ochotníků, kteří ve svém volném čase, často za velmi špatných podmínek, nastudovali po celou dobu trvání přes 300 her. Toto se vždy dařilo jen proto, že všichni měli a dodnes mají divadlo opravdu rádi. Omladináři byli, jsou a snad i budou ochotníci tělem i duší. A to je správný recept na dlouhověkost!

Pozor! Přítomnost a budoucnost je ještě slavnější, zajímavější a delší! Zveme Vás na další cestu s námi….