Divadelní workshop 2020

Dlouho nebylo jasné, zdali se bude vůbec kvůli koroně konat a nakonec bylo soustředění posunuto až na konec července. Zúčastnilo se 10 hereckých adeptů, hlavně mladých a nadšených, kteří s očekáváním vyhlíželi našeho lektora, dramaturga a profesora JAMU v Brně, Mirka Ondru. Ten jako každým rokem s lehkostí a hravostí sobě vlastní po dva dny vysvětloval a předváděl, co obnáší pojem „hrát“.

k-IMG_2122

Pilovali jsme koncentraci i paměť a jazyk se nám zamotával při nelehkých slovních hříčkách. Největší výzvou pro všechny pak bylo cvičení improvizace. Jsou to vzrušující okamžiky, kdy se musí překonat stud a obavy ze zesměšnění. Člověk s úžasem a překvapením pozoruje nejen ty druhé, ale hlavně sám sebe! Ovoce pak bývá sladké: dobrý pocit zadostiučinění a dokonce euforie, ovšem někdy i slzičky zklamání.

k-IMG_2120

Sobotní večer jsme společně strávili v blízkém vinném sklípku „Zwölf Apostel Keller“, kde jsme už nejméně 10 let „Stammgasti“ a kde už máme známé hudebníky. Ti nám zahrají každou píseň a melodii, na kterou si vzpomeneme. Někdy si i trochu zatancujeme k obveselení turistů a letos nám Mirek zazpíval na přání „Joj, cigán“ z operety Hraběnka Marica. V neděli jsme se s ním rozloučili s tím, že se budeme těšit za rok opět i s jeho asistentkou, herečkou Ivanou Plíhalovou z Olomouce, která se tentokrát omluvila pro nemoc.

k-IMG_2151

V létě nás čeká ještě pěvecké soustředění koncem srpna s herečkou, zpěvačkou a Mirkovou kolegyní na JAMU, Lenkou Bartolšicovou. Ta nás připravuje hlasově na muzikál REBELOVÉ, který se chystáme ve Vídni zahrát v listopadu, případně příští rok, kdyby nám to korona nedovolila.

k-IMG_2181

Nezbývá než se snažit i v této době žít s nadějí, že jednou toto ohrožení pomine a my si o to víc budeme vážit možnost být pospolu. My s vámi a vy s námi!

k-IMG_2193

aVa