Vánoční Čaj o páté

Slůvko „vánoční“ se přímo rozplývá v romantickém oparu z tajemného světla, koled z dětství a hřejivé náruče. My divadelníci jsme přemýšleli, jak nedělní odpoledne 13. prosince uspořádat, aby byli spokojení malí i velcí – malí s Mikulášem a dárky, velcí s tradiční možností zatancovat si a pobýt v přátelském prostředí.

Tento Čaj o páté jsme tedy výjimečně posunuli na 16h s tím, že v tuto hodinu přijde Mikuláš pro děti. A on přišel a přivedl s sebou i krásného anděla a hrůzu budícího čerta. Děti se sesedly kolem Mikuláše a ten jim nejprve přednesl mikulášskou baladu a poté si jednotlivé děti vyvolával k sobě a promlouval jim do dušiček. Na každé dítě něco věděl, čím trápí rodiče, každé slíbilo polepšení a nakonec něco zazpívalo nebo předneslo básničku. Většinu v češtině, ale zazněla i němčina a angličtina. Je poznat, že děti vyrůstají odmalička s několika jazyky a že je to v české škole pravidlem. Dětí bylo poměrně hodně, ale všechny vydržely fascinovaně naslouchat Mikuláši až do konce, aby si potom šťastně odnášely své dárečky ke svým maminkám a tatínkům.

IMG_2587

Po odchodu Mikuláše začala hrát koledy už nachystaná kapela EZOP z moravských Jedovnic. Jedná se o seskupení několika rodin-sousedů, kteří společně muzicírují a zpívají. Další jejich sousedka Olinka, členka VOmladiny, pak toto vystoupení zprostředkovala. Návštěvníci Čaje tak přicházeli do rozezpívané a nazdobené klubovny, která voněla punčem. Po koncertu pak rodiče s dětmi odešli a přenechali místo tanečníkům.

IMG_2588

Ke konci roku se bilancuje a děkuje. Já chci poděkovat Školskému spolku Komenský, který nám velkou klubovnu školy dává pro provozování Čajů o páté k dispozici a manželům Tobrmanovým, kteří si vzali za své provoz bufetu. Alena vymýšlí pro návštěvníky nové a nové dobroty, a tak si na Čajích může každý najít potravu jak pro duši, tak i pro tělo. Přejme si, aby nás Čaje o páté tak krásně zahřívaly i v sezóně 2016!