Čaj o páté s Marjánkou a Demižónem 2019

Návštěvníci Čajů o páté dobře ví, že se jedná o folklórní soubory. Ti jedni zahájili už potřetí jarní ČAJ O PÁTÉ 17. března 2019 a rozsvítili velkou klubovnu české školy jako malí broučci a motýlci, kteří si vesele poletují na slunci. 17 dětí ve věku kolem 8 let zatančilo sestavu písní a tanců dovedně a s velkou vervou. Jejich výstup sledovali ke konci rodiče i návštěvníci se zatajeným dechem a každý měl úsměv na tváři. Ten přešel v hurónský smích, když Adámek, který jako poslední vytáčel kolečko kolem seskupených dětí a těžce odolával odstředivé síle, jí nakonec podlehl, když s úlevou šťastně dorazil na své místo a s plesknutím přistál na zrádném parketu. Byla to velmi milá tečka za výstupem dětí z Marjánky, který šel všem k srdci! Vedoucí Martině a choreografce Radce patří velký dík!

A již podeváté k nám zavítal Demižón ze Strážnice i s cimbálkou. Na cimbál však hrála vídeňská cimbalistka Lenka Blahová a strážnické muzikanty podpořily i další členky nově založené cimbálové muziky FS Marjánka. Jsme rádi, že nás všechny spojuje nejen folklór, ale také hudba.

Tentokráte svítilo slunce i venku, ale velká klubovna se i za špatného počasí vždycky výstupem strážnických hochů a dívek rozzáří krásnými kroji a nadšením mladých lidí, kteří umí tancem vyjádřit radost ze života. Tahle radost nás provázela po celou dobu a s láskou a vděkem jsme nakonec zamávali odjíždějícímu autobusu. Velká klubovna byla plná návštěvníků, kteří se na výstup „Demižoňáků“ celý rok těší a my teď s uspokojením konstatujeme: Jaro, můžeš přijít, ve velké klubovně české školy jsme ho už přivítali!

aVa