Přeskočit na obsah

BENEFIČNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ VLASTENECKÉ OMLADINY

Když se v sobotu 26. března po dlouhém potlesku „standing ovation“ zavřela divadelní opona, tak emoce, nadšení a radost by se v zákulisí a divadelním foyer daly krájet. A tentokrát přibyla ještě další ingredience do těch krásných pocitů po každém povedeném divadle – sounáležitost a lidskost. V našem spolku jsme Čechoslováci. Hráli jsme divadelní hru ruského autora Antona Pavloviče Čechova, v hlavním městě Rakouska, pro Ukrajinu. Na znamení toho, že pomoc nezná národnosti a hranic.

Naši derniéru Medvěd & Muzikál jsme se rozhodli věnovat na dobrou věc, abychom vyjádřili solidárnost s lidmi, kteří byli donuceni opustit svůj domov. Vždyť i v našich řadách máme bývalé emigranty, kteří do Vídně přišli po sovětské okupaci Československa po roce 1968. Smyslem našeho benefičního divadelního představení bylo finančně podpořit 300 ukrajinských uprchlíků (100 z nich jsou děti), v domě Haidehof v Simmeringu.

Na pomoc jsme si pozvali i dva členy Městského divadla Brno, zpěvačku a herečku Ivanku Vaňkovou, nositelku ceny F. Filipovského za dabing a režiséra, herce a zpěváka Petra Gazdíka, nositele ceny Thálie. Při písničce z Bídníků, West Side Story a ze Zvoníka z Notre Dame se všem divákům tajil dech, bylo to prostě nádherné, nepopsatelné!

Na závěr nám Ivanka Vaňková, která má sama ukrajinské kořeny, zazpívala ukrajinskou hymnu. A výsledek celého večera? Pomocí finanční podpory od Českého srdce, Sokolské unie Slovenské a ze vstupenek-darů od našich návštěvníků se nám podařilo předat paní Anně Kampl, farářce z evangelické farnosti Vídeň-Simmering, finanční dar ve výši €3.000,-, která ho pak našim jménem věnuje domu Haidehof.

Děkujeme všem, kteří naši myšlenku podpořili: Školskému spolku Komenský za poskytnutí divadelního sálu, Českému srdci, Vídeňským Svobodným Listům, Menšinové radě, Sokolské župě Rakouské, Sokolské unii Slovenské, tiskárně DD Tisk Hustopeče. Někdy se dějí zázraky. A tenhle večer byl jeden z nich.

Martina Pfeffer

A zde se můžete podívat na několik videí od naší velké podporovatelky Marušky Pachtové:

https://youtu.be/iO-Ws7kCiOg

https://youtu.be/UT8FXPnPGbY

https://youtu.be/uDujCnQG4yY

https://youtu.be/luHbq9km3Zo

https://youtu.be/SxUh0P0gGS8